ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΒΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
AP.M.A.E.38026/81/Β/97/5-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.049470938000 ΑΦΜ 094521444
ΒΟΘΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 84600
TEL: +302289022168

Οικονομικά Στοιχεία